Актуално

Нови референции // 12.03.2018

Посетете обновената БИБЛИОТЕКА с наши обекти изпълнени с материали на WEBAC® и вижте нашите решения и продукти в "действие" на строителната площадка.

към БИБЛИОТЕКАТА >>>

 

Информационен бюлетин 3/2015  // 11.03.2015

Продукти и събития при RECONSYS и WEBAC®:

  • BAU München Januar 2015
  • Епоксидни инжекционни смоли за мокри и омаслени пукнатини
  • Епоксиден грунд за мокри и омаслени повърхности
  • 5 години партньорство с RECONSYS, 5 години WEBAC® в България  

 

WEBAC®Хидроизолация на кофражни шпилки // При кофриране и бетониране на стени кофражните шпилки са често неизбежни. Тези технологично създадени отвори представляват сериозен риск за пробив на вода. За хидроизолирането им предлагаме полимерни водонабъбващи хидроизолационни елементи. // 11.03.2015

 

WEBAC®Инжекционни маркучи са отлична превантивнa мярка срещу потенциални бъдещи течове. Маркучите се полагат между два етапа на бетониране във възникващата работна фуга и правят възможно контролираното и икономично инжектиране на смоли за уплътняване на фугата. // 06.06.2013

 

WEBAC®5611 мазана лесно приложима хидроизолация с приложения в хидроизолирането на фасади, сутеренни стени, цокли, английски дворове, шахти, септични ями, канали, тераси и др. Изключиелно рентабилна с дългогодишен живот. // 12.12.2012     

 

WEBAC®4270 епоксиден грунд с уникални качества. Универсален грунд за сухи, влажни, мокри и дълбоко омаслени минeрални повърхности, гарантиращ отлично сцепление между стара и нова настилка. Приложим и при импрегниране на мокри и омаслени пукнатини и цепнатини. // 12.03.2012