Области на приложение

Саниране на пукнатини >>      Спиране на течове през пукнатини в бетон и зидария, възстановяване на якостта чрез инжектиране   Саниране на фуги >>            Спиране на течове през работни и дилатационни фуги чрез инжектиране и превантивни мерки срещу течове при ново строителство
Завесно инжектиране >>    Спиране на течове чрез изграждане на завеса между строителния модул и почвата чрез инжектиране на полиакрилни гелове   Спиране на пълзяща влага >>    Изграждане на хоризонтална бариера чрез инжектиране срещу капилярна влага
Хидроизолиране на изкопи >> Спиране на течове през фуги и анкерни болтове при шлицови и шпунтови стени   Саниране на канали >>        Спиране на течове през фуги и пукнатини в канали, шахти и отвори за тръби
Площно хидроизолиране >>     Планиметрично обмазване на строителни елементи намиращи се в контакт с почва или вода   Защита на повърхности >> Импрегниране, грундиране и защита на подове и стени включително и при омаслени и замърсени повърхности
Саниране на зидария >>      Стабилизиране, укрепване и изсушаване на зидария   Паметници на културата >> Реставрация и консервация на паметници на културата и сгради с историческа стойност
Укрепване на почвата >>    Укрепване и стабилизиране на почвата под фундаменти и откоси на строителни изкопи