Области на приложение

 
Укрепване на почвата
Укрепване и стабилизиране на почвата под фундаменти и в откоси на строителни изкопи

Чрез целенасочено инжектиране в строителния изкоп раличните видове почви могат да се стабилизират и заздравят. С помощта на специални материали запълваме и хидроизолираме кухини, цепнатини и пукнатини в откоси на строителни изкопи, шахти, тунелни изкопи и минни галерии.

 

  Нашите продукти
PUR-Пяни за инжектиране
   >>WEBAC®151
Укрепващи и запълващи материали
   >>WEBAC®2061
   >>WEBAC®2222