Области на приложение

 
Паметници на културата
Реставрация и консервация на паметници на културата и сгради с историческа стойност

За ремонт и опазване на паметници и историчиски сгради WEBAC® предлага от практическия си опит доказани продукти за: защита на повърхности изложени на вода и влага; изграждане на хоризонтални бариери срещу пълзяща влага; запълване на пукнатини и кухини; защита на фасади; методи за възстановяване и стабилизиране на зидария.

 

  Нашите продукти
Бързореагиращи полиуретанови смоли за инжектиране на течове под голямо налягане
  >>WEBAC®150
Полиуретанови смоли за инжектиране
  >>WEBAC®1401
  >>WEBAC®1403
  >>WEBAC®1405
  >>WEBAC®1610
Силикати
   >>WEBAC®2061
Укрепващи и запълващи материали
   >>WEBAC®2260, WEBAC®B60
Полиакрилни гелове за инжектиране
  >>WEBAC®240
  >>WEBAC®250
Инжекционни пакери
  >>WEBAC® Инжекционни пакери
Инжекционни помпи
  >>WEBAC® 1-компонентна инжекционна помпа
  >>WEBAC® IP 2K-F1
Епоксидни шпакловки и цименти
  >>WEBAC®4501
  >>WEBAC®4525
Мазана хидроизолация
  >>WEBAC®5611