Области на приложение

 

Саниране на канали
Хидроизолиране на фуги и пукнатини в канали и шахти

За рехабилитация на шахти и канали използваме инжекционни смоли, епоксидни шпакловки и покрития с висока химическа устойчивост. Така съоръженията могат да бъдат отново използвани с удължен период на тяхната експлоатация.

 

  Нашите продукти
Бързореагиращи полиуретанови смоли за инжектиране на течове под голямо налягане
   >>WEBAC®150
   >>WEBAC®151
   >>WEBAC®157
Полиуретанови смоли за инжектиране
   >>WEBAC®1403
   >>WEBAC®1420
Полиакрилни гелове за инжектиране
   >>WEBAC®240
Грундове и покрития
   >>WEBAC®4270T
Епоксидни шпакловки и цимети
   >>WEBAC®4501
   >>WEBAC®4515
   >>WEBAC®4520
   >>WEBAC®4525
   >>WEBAC®4520P
Укрепващи и запълващи материали
   >>WEBAC®2260, WEBAC®B60
Инжекционни пакери
   >>WEBAC® Инжекционни пакери
Инжекционни помпи
   >>WEBAC® 1-компонентна инжекционна помпа
   >>WEBAC® IP 2K-F1
   >>WEBAC® Ръчна инжекционна преса