Области на приложение

 
Защита на повърхности
Импрегниране, грундиране и специални покрития за защита

Покрития и грундове, базирани на различни епоксидни смоли, създават здрави и лесни за почистване повърхности с отлична механична и химична устойчивост. Нашите специални продукти за мокри и омаслени основи предлагат решение и на най-специфичните проблеми.

 

  Нашите продукти
Грундове и покрития
   >>WEBAC®4204
   >>WEBAC®4270
   >>WEBAC®4270T
   >>WEBAC®4180N
   >>WEBAC®4430
   >>WEBAC®4480
   >>WEBAC®ST200/300