Грундове и покрития

  WEBAC® предлага безцветни, несъдържащи разтворители епоксидни смоли, които се използват за грундиране, за влачени и изравнителни шпакловки, както и като универсални строителни смоли. Към тази група спадат и различни саморазливни и мажещи се материали за запечатване и хидроизолиране на различни индустриални и битови повърхности. Специални продукти за мокри и омаслени основи предлагат решение на един от най-тежките проблеми.   Продукти
   >>WEBAC®4204
   >>WEBAC®4210S
   >>WEBAC®4270
   >>WEBAC®4270T
   >>WEBAC®4430
   >>WEBAC®4480
   >>WEBAC®ST200/300