Системи за покрития

Системите за покрития на WEBAC® съдържат висококачествени, несъдържащи разтворители епоксидни смоли за грундиране и за защитни хидроизолационни покрития. Добавки, втвърдители и различни пясъци допълват тази продуктова група.

 

Грундове и покрития
 >> WEBAC®4204
 >> WEBAC®4210S
 >> WEBAC®4270
 >> WEBAC®4270T
 >> WEBAC®4430
 >> WEBAC®4480
 >> WEBAC®ST200/300