Системи за фуги

Системите за фуги на WEBAC® съдържат специални продукти за хидроизолиране на работни и дилатационни фуги. Централен, изключително ефективен и рентабилен продукт в тази група са инжекционните маркучи. Те се отличават с широко приложение и са възможно най-ефикасната превантивна мярка срещу бъдещи дефекти в хидроизолационната характеристика на строителното съоръжение. Палитрата от решения се допълва от различни хидроизолационни ленти и набъбващи гуми за монтаж във или ли върху съответната фуга.

 

Инжекционни маркучи Хидроизолационни гуми Хидроизолационни ленти
 >>WEBAC®Инжекционни маркучи  >> WEBAC®Хидроизолационна гума  >> WEBAC®Хидроизолац. лента ТПЕ
 >> WEBAC®Бентонитова лента
     
Епоксидни пълнители за фуги    
 >> WEBAC®5520