Системи за инжектиране

Системите за инжектиране на WEBAC® обхващат широк сортимент от инжекционни материали и техническо оборудване за саниране на сгради. Свойствата на отделните продукти са напаснати на различни области на приложение. Към тези спадат саниране на пукнатини, хидроизолиране на сгради, завесно инжектиране, хидроизолиране на фуги, хидроизолиране на изкопи и саниране на шахти и канали.

 

Полиуретанови пяни (SPUR) Полиуретанови смоли (PUR) Гелове за инжектиране
 >> WEBAC®150  >> WEBAC®1401  >> WEBAC®240
 >> WEBAC®151  >> WEBAC®1403  >> WEBAC®250
 >> WEBAC®157  >> WEBAC®1403P  
   >> WEBAC®1404  
   >> WEBAC®1405  
   >> WEBAC®1420  
   >> WEBAC®1440  
   >> WEBAC®1610  
 >> WEBAC®1660
     
Епоксидни смоли (ЕР) Инжекционни помпи Инжекционни пакери
 >> WEBAC®4101  >> WEBAC®1-комп. инж. помпи  >> WEBAC®Пакери
 >> WEBAC®4110  >> WEBAC® IP 2K-F1  
 >> WEBAC®4120    
 >> WEBAC®4170